Predavanja (prva dva dana konferencije, 16. i 17. svibnja 2011.)

Modeli Start Core Advanced
Do 03.05.2011. 300 kn 750 kn 1100 kn
Od 04.05.2011. 350 kn 1000 kn 1400 kn
Sudjelovanje na svim predavanjima oba dana + + +
Kava i grickalice u kratkim pauzama + + +
Topli ručak oba dana   + +
Konferencijska majica   + +
Konferencijska šalica     +
USB stick s predavanjima     +

Napomene:

 • "Start" model namijenjen je isključivo fizičkim osobama.
 • Broj sudionika "Start" modela je ograničen.
 • Ukupan broj sudionika je ograničen brojem raspoloživih mjesta.
 • Članovi udruga HULK, HrOpen, HrOUG i HIZ imaju pravo na 10% popusta na kotizacije za predavanja.
 • Na navedene cijene ne obračunava se PDV, jer udruga HrOpen nije u sustavu PDV-a.

Seminari i radionice (treći dan konferencije, 18. svibnja 2011.)

Seminari/radionice Do 03.05.2011. Od 04.05.2011.
1 cjelodnevni seminar/radionica (8 h) 600 kn 750 kn
1 poludnevni seminar/radionica (4 h) 400 kn 500 kn
2 poludnevna seminara/radionice (4 h) 600 kn 750 kn

Napomene:

 • Maksimalan broj sudionika radionica je ograničen brojem raspoloživih mjesta.
 • Minimalni broj sudionika radionice je 7. Ukoliko se prijavi manji broj, polaznik će moći odabrati drugu radionicu, ili zatražiti povrat sredstava što će organizator učiniti u roku od 14 dana.
 • Kotizacije za sve seminare/radionice uključuju kavu i grickalice u kratkim pauzama i tiskane materijale.
 • Kotizacija za cjelodnevni seminar/radionicu uključuje topli ručak.
 • Na kotizacije za radionice nema dodatnih popusta.
 • Na navedene cijene ne obračunava se PDV, jer udruga HrOpen nije u sustavu PDV-a.

Do 30.04.2011.
Od 01.05.2011.
1 cjelodnevni seminar/radionica (8 h)


1 poludnevni seminar/radionica (4 h)


2 poludnevna seminara/radionice (4 h)